Adopce chrtů - Greyhounds
  adopce chrtů Greyhound adopce chrtů

   Kontakty * * *   Greyhound Adoption Czech Republic, Ičo: 265 65 871,  č.ú.: 228200236/0300, ČSOB, a.s.   * * * Kontakty

 


Historie a faktaPlemeno
Osobnost
Rodina
Adopce
Na dráze
Péče
Výživa
Fakta
F.A.Q.'s
Je vhodný ?

Zajímavosti o chrtech
Např. do Austrálie přijel první chrt na lodi s Captain Cook in 1770.
 
V USA se používají jako terapeutičtí psi při léčbě chorob.
 
Vzhledem k nízkému procentu tuku v těle a krátké srsti nejsou chrti tolik cítit "psí vůní".
 
V roce 1804 vydala Austrálie vyhlášku nařizující usmrcení všech psů, kromě anglických chrtů a pasteveckých psů.
 
Lidem, trpícím alergiemi mnohdy nevadí společnost chrta.
 
Greyhoundi se naučí žít v dokonalé harmonii s kočkami, jinými psy, ptáky a dalšími domácími zvířaty. Většinou je uvidíte stát nebo ležet. Poloha v sedě je pro ně velmi nepohodlná, vzhledem k postavení ocasu.
 
Chrtové jsou velmi citlivý k některým chemickým přípravkům. Musí mít zvláštní anestetikum při nutných operačních výkonech a nemohou nosit obojky proti blechám a klíšťatům.
Fascinující historie chrta
Chrta provází hrdost a respekt po celou dobu vývoje lidské civilizace. Chrt je jediný pes zmíněný v Bibli.
 

Chrtové jsou nejstarší čistokrevně chované plemeno. Nejstarší záznamy o nich nalezneme v zobrazení na zdech hrobek faraónů v Egyptě.

Nejvíce si faraóni na chrtech cenili jejich rychlost, životní energii, poslušnost a oddanost. Chrti se vozili se svým pánem na jeho velbloudovi, spali v jeho stanu a nosili stejné amulety proti zlé náladě. Jediná událost byla důležitější než narození chrta v pánově domě, bylo to narození jeho syna.

Z Egypta se chrti rozšířili díky válkám a obchodu do řady dalších zemí, Ruska, Řecka a Říma - kde oni dosáhli velké vážnosti v říši Římské včetně Británie.

V Británii vlastnění chrta bylo chápáno jako znak mocných a vznešených. V 11. století vydal král Canute tzv. Lesnický kodex, který zakazoval nevolníkům i svobodným občanům chovat greyhoundy.

Zákon, přijatý za vlády krále Canuta uvádí, že žádný neurozený člověk nesmí chovat greyhounda, a že zabití chrta se trestá stejným způsobem jako vražda člověka.

Královna Elisabeth 1 byla horlivý nadšenec honů - pronásledování zvěře - a přikázala vévodovi z Norfolku vytvořit první pevná pravidla pro pořádání honů s chrty.

Dnešní chrt má stále mnoho společného s vlastnostmi svých předchůdců. Je stále citlivý a jemný společník s pudem rychlého pronásledování kořisti tak, jako za vlády Faraónů.

 

Dostihový sport chrtů má krátkou historii. Začala až v roce 1912, kdy O.P Smith vynalezl mechanickou návnadu. O osm let později byly dostihy představeny v Tulze v Oklahomě a v roce 1927 v Eppingu v Novém Jižním Walesu v Austrálii.
Fascinující skutečnosti
VETERINÁRNÍ ZPRÁVY
Napsal John Konkhe
Převzato se svolením Greyhound Star
 
Někteří lidé jsou fascinováni koněm, závodním automobilem nebo letadlem. Jejich absolutním zrychlením, dynamikou pohybu - výsledky běhů sprintu na Olympiádách.
 
Existuje nějaký limit v dosažených výkonech?
 
Jsem veterinář a obdivovatel chrtů po více než 20 let. Projevuji úctu k tomuto vznešenému plemenu, připomínající jakýsi běžící stroj, atletu, s překrásnou fyziologií těla, která je tak líbezná pro tuto elitní rasu psa.
 
Má studie počíná před 20-ti lety od výzkumů doktora Ross Staaden v Perthu, který  změřil jejich energii a využití kyslíku v krevním oběhu, práci srdce a další fyziologické parametry, až po výzkum doktora Roberta Gillette z univerzity v Alabamě USA, který se zaměřil na délku jejich kroku, výšku a váhu - což vše v kombinaci z nich vytváří tak skvělé atlety.
 
Níže uvedené statistiky ilustrují fantastické výkony tohoto zvířete při stíhání kořisti.
 
Čísla vycházejí z průměrně vyvinutého chrta o váze 30kg na vrcholu své kariéry.
 
Energie
V prvních 7.5 sekundách z 30-ti, ve kterých závodí, chrt metabolizuje vysoký energetický kreatin a glykogen a využívá zásoby ve svalech bez potřeby kyslíku.
 
Během prvních 3.5 sekund akcelerační fáze do prvního ohybu standardní kruhové dráhy metabolizuje nejvíce energetického kreatinu.
 
Více jak polovinu celé energie, vložené do závodu, spotřebovává v této startovní fázi.
 
Nicméně podobně jako dostihoví koně běžící závod kratší jak jednu minutu, spotřebují chrti za tento závod pouze 6% celého svého energetického potenciálu.
 
Akcelerační rychlost - zrychlení
Maximální zrychlení dosahuje chrt v šesti prvních skocích po startu cca 30m - téměř 70km/hod, dalších 250m běží v průměru 20m/s.
 
Rychlejší je již jen gepard, běžící až 109 km/h v prvních 3-4 skocích po startu.
 
Chrt může udržovat průměrnou rychlost 16,45 metrů za sekundu na 500 metrový závod, která pozvolna klesá na 14,6 metrů za sekundu.
 
Čistokrevný závodní kůň může dosáhnout nejvyšší rychlosti kolem 49 km/h, což představuje 13,6 metry za sekundu.
 
Elitní běžec sprintér dosahuje max. rychlosti 40km/h, což je okolo 11m/s.
 
Svaly chrta generují 75 - 80% jejich síly z anaerobních metabolizovaných stezek během 30 sekund závodu.
 
Při závodech nad 40 sekund, spotřebují 80% své energie v první polovině závodu.
 
Srdce
V chrtovi cirkuluje asi 3,4l krve.. V klidu přečerpává srdíčko asi 200ml za minutu. Při prudkém cvalu přečerpá až 1000ml za minutu.
 
Při závodě srdíčko dostihového chrta přečerpá celou jeho krevní zásobu 4 - 5x za 30sekund.
 
To znamená 3,4 litru krve 4-5x za 30 sekund.  Srdce greyhounda váží 1,18 - 1,73% jeho celkové hmotnosti, to je 270 - 519 gramů při váze 30kg. U dostihového koně tvoří srdce 1,0 - 1,3% jeho celkové váhy.
 
U jiných chovných psů dosahuje hmotnost srdce 0,77% z jejich tělesné hmotnosti, ve srovnání s 0,5% u lidí.
 
V průměru 70kg těžký lidský atlet má srdce o velikosti 30kg greyhounda s tím rozdílem, že chrtovo srdce dodává 2x více krve než lidské při frekvenci 310 - 340 tepů/minuta, zatímco lidské 170 - 210 tepů/minuta.
 
Krevní objem
Greyhound má největší podíl objemu krve vzhledem ke svojí váze 11,4%. Pro srovnání například u dostihového koně tvoří krev 10,5%, u člověka 9,5% a 7,2% u psů jiných plemen.
 
V krvi chrta je 35 x 1012 červených krvinek a okolo 5 milionu náhradních červených buněk za sekundu se tvoří v jeho kostní dřeni a slezině.
 
Každý chrt má asi ve třech litrech krve okolo 2 litrů červených krvinek, což tvoří asi 6,6% z jeho tělesné hmotnosti nebo PCV z 60% z krevního objemu. Závodní kůň má krevní objem cca 55 litrů, ale PCV kolem 40%, což představuje asi 4,4% z jeho tělesné hmotnosti.
 
Dráhový kontakt
Při dostihu se každá tlapa dotkne povrchu v 25% skoku, zbytek skoku je držena nad dráhou, dokud se znovu nedotkne země.
 
Při běhu je na jeho přední nohy 2,26x přenesena váha jeho celkové hmotnosti a zvyšuje se až na 5x (150kg), při ostrém běhu v naklopené zatáčce.
 
Jeho skok měří asi 5m při frekvenci 4 skoky za vteřinu a se zkrácením skoku asi na 3,25m v cílové rovince.
 
Přední nohy mají letovou vzdálenost 1.23 metrů (ze země), a zadní přibližně 2.45 metrů i větší.
 
Zápěstí, kosti, klouby
Zápěstní klouby kostí na předních končetinách utrpí tlak 500psi nebo 20 000 newtonů na čtvereční cm při běhu zatáčkou v trysku.
 
Zápěstí a nižší končetinové podpěry odolávají až tlaku 150kg, který je vytvořený odstředivou silou v poměru k rychlosti chrta.
 
Tyto tlaky se ještě znásobují nekvalitním terénem dostihových drah, což může způsobit vážná zranění zápěstí.
 
Dýchání & krevní tlak
Chrt dýchá 60 - 90 litrů vzduchu v 50 - 90 nádeších za 30 sekund dostihu, z toho extrahuje 1500 mL kyslíku pro metabolizaci energie v jeho svalech..
 
Během trysku se krevní tlak v plícní tepně zvýší  ze 7 mm rtuťového sloupce v klidu na 40 mm  v trysku, podobně jako tlak vrcholového atleta, ale pouze v třetině maximálního tlaku u závodního koně, kde dosáhne 120 mm rtuťového sloupce, což je zhruba zhruba 2,1 libry na čtvereční palec tlaku.
 
Chrt produkuje kolem 100Kcal nebo 100 000 Wattů ze zbytkové  tepelné energie během 30 sekund závodu, což postačuje například k uvaření 600ml vody za dvě minuty.
 
Po závodě jsou zažívací funkce obnoveny asi za 30 minut, kdy je chrt schopný strávit jídlo, ale imunitní systém je deprimovaný  30 - 120 minut po tvrdém trysku.
 
S tlakem vyvolaným na kosti a klouby se jeho tělo vyrovnává až po 7-10 dnech po závodu.

 

Z důvodu napadení našeho starého diskusního fóra jsme vybudovali fórum zcela nové a lépe zabezpečené proti SPAMovým robotům:
Zde můžete vstoupit do našeho zcela nového fóra. Snad se nám ho podaří lépe zabezpečit a ochránit proti SPAMům.
vstupte
Zde můžete vstoupit do starého diskusního fóra
vstupte
Zde můžete vstoupit do našeho E - Shopu a probíhajících Aukcí. Využijte Vašich slev. Levně nakoupíte a ještě pomůžete pejskům:
Vstupte do našeho E-Shopu, kde levně nakoupíte a ještě můžete uplatnit své slevy člena Klubu nebo člena OS.
vstupte
Zde můžete vstoupit do právě probíhajících Aukcí a vydražením věci pomoci adopci chrtů.
vstupte
Nasloucháme Vám...
Posílejte Vaše podněty a nápady....
Nebojte se na cokoli zeptat....
Na našem fóru se těšíme na všechny Vaše podněty...
Poradna zvládnutí adoptovaných chrtů...
Poradna pro zdraví adoptovaných chrtů...
Společná setkání adoptovaných chrtů...
Ze života adoptovaných chrtů...
Foto-soutěž o ceny Zima 2009...
Foto-soutěž o ceny celoroční 2009...
Nástěnný kalendář adoptovaných chrtů...
Kavárnička - pokec o všem možném...
: Calibra krmivo :: Baron.cz :: Spokojenypes.cz :: Luer.cz :: Ankety.kompletne.cz :: Reality a byty.cz :: Veterinární klinika :: Škola pro psy :: Beta Glukan

Designed by: Elegant Web Templates
 Copyright © 2008 Shark studio. All rights reserved.