Adopce chrtů - Greyhounds
  adopce chrtů Greyhound adopce chrtů

   Kontakty * * *   Greyhound Adoption Czech Republic, Ičo: 265 65 871,  č.ú.: 228200236/0300, ČSOB, a.s.   * * * Kontakty

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic
( stáhněte si celý text ve formátu Microsoft Word )

Celkem se nám s Programem adopce chrtů GACR podařilo
v roce 2009 a 2010
najít domov pro
125 chrtů ze zahraničí a pro 17,
kteří se již nacházeli v ČR a dále křížencům psů a kočičkám
jak ze zahraničí, tak z ČR, jejichž přesnou evidenci nevedeme.


Dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti
GACR – Greyhound Adoption Czech Republic (dále jen OS), za uplynulý rok 2010.


Naše organizace se na počátku roku rozešla z členkami týmu Terezou Šťastnou
a Lucií Poučovou a tým obohatili– Veronika Palečková, Václava Šafaříková a Petra Žlkovanová,
které se okamžitě zapojili do společného úsilí a naše práce se ještě více zdokonalila.
V průběhu měsíce dubna jsme rozšířili pomoc psům i na ostrovy Lanzarote, kde nás
velmi úspěšně reprezentuje  Jana Streichsbierová.

Někteří partneři spolupráci s naší organizací
po odchodu paní Poučové a paní Šťastné jednostranně ukončili:
Tiskárna Fiala Blansko – tisk plakátů pro kampaně v čekárnách ordinací
IDS Media CZ, s.r.o. – distributor letáků do čekáren lékařských ordinací
G2 studio s.r.o. – Václav Bodrov – letáky a plakáty
Decordesign – Ing.arch. Miloslav Heřmánek 

Jejich rozhodnutí respektujeme

Naopak jsme navázali velmi dobrou spolupráci s dalšími novými partnery:
R1 Genus - TV PRIMA – Zpravodajství
Granulky MarBern Hněvice – Potřeby pro pejsky
ADMAL CZ, s.r.o. – Chrastava
SIMPOS Metall, s.r.o. – Chrastava
Irský nadační fond – IRELAND
MVDr. Ondřej Čapek – Praha Kbely – specialista na jižní středomořské nemoci
GAIN Feeds – výhradní dovozce irského krmiva pro chrty
JUDr. Klára Slámová – právní zástupce
Psí útulky – v dalších městech Děčín, Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou a další...
Psí láska, Barzoj v nouzi – a mnoho dalších organizací na pomoc psům
Časopisy – Psí kusy, Psí sporty, Pes přítel člověka, Fly Up, Klub severských psů 
a mnoha dalšími…
Velmi dobře spolupracujeme s veterinárními klinikami a lékaři

Stále nám není lhostejný ani osud jiných pejsků a zvířat.
Proto jsme navázali spolupráci s psím útulkem SARA na ostrově Lanzarote a pomáháme zachránit životy
chrtů podenco ve Španělsku..


V roce 2010 jsme uspořádali nebo se podíleli na těchto akcích:

Ve dnech 30. 4. - 2.5.2010 proběhlo v hotelu Borný ve Starých Splavech u Máchova jezera
2. Velké jarní setkání adoptovaných chrtů - za vysoké účasti lidí i pejsků.
Do místa konání také dorazil transport s devíti novými přírůstky z RGT Velká Británie.
Mezi hosty nechyběl Ivo Stocker za Retired Greyhoun Trust, Velká Británie
a Deirdre Heterington za PAWS - Animal Rescue, Mullinahone County Tipperary, Irland.

Ve dnech 28. 5. - 30.5.2010 proběhly v Chrastavě u Liberce Mezinárodní dostihy
adoptovaných chrtů 1. Adopted Racing Greyhound Grand Prix Chrastava 2010
- za vysoké účasti lidí i pejsků. Byly přihlášeny týmy z Irska, Velké Británie,
Itálie, Ruska a České republiky - CELKEM 19 pejsků.

V sobotu 5.6.2010 proběhly v Chrastavě u Liberce Oslavy města Chrastava 2010
- za účasti našich adoptovaných chrtů. Oslav a přivítání nových 10-ti pejsků
z Irska se zúčastnilo - CELKEM 47 lidí a 27 pejsků.

V neděli 27.6.2010 jsme se rozjeli přivítat léto do ZOO Praha -
a irští, angličtí a španělští pejskové greyhound, lurcher, galgo z Programu
Adopce chrtů (po již zcela běžné pomoci českým útulkům) se rozhodli pomoci
i zvířátkům v ZOO a - adoptovali "českou" krůtu. Na akci přijelo - 24 pejsků.

Ve dnech 5. - 6.7.2010 jsme se rozjeli přivítat léto do obce KACANOVY
- kde Petra s Honzou od Hollyho pořádali hromadné venčení. Irští, angličtí
a španělští pejskové greyhound, lurcher, galgo z Programu Adopce chrtů
se svými dalšími psími kamarády prožili dva krásné dny s výletem na hrad
- VALDŠTEJN. Na akci přijelo - 18 pejsků.

V sobotu dnech 24.7.2010 jsme se rozjeli do odchytové stanice a útulku pro psy
v Kutné Hoře - kam jsme vezli společnou pomoc od nás a našich partnerů - NOVIKO, a.s.
- výrobce kvalitních krmiv a ZVĚROKRUH - síť kamenných obchodů potřeb pro zvířata.
Spolu s JUDr. Slámovou a ostatními organizátory jsme tak projevili protest proti
názoru místostarosty města Kutné Hory o utrácení psů.

V pátek 13.8.2010 jsme navštívili po záplavách město Chrastavu u Liberce
- kde jsme nabídli pomoc a po dohodě jsme odvezli jednu fenku do dočasného domova
- "plaváčka" KIKINKU.

Poslední prázdninový víkend ve dnech 28 - 29.8.2010 jsme strávili společným venčením
v Podlevíně u Nové Paky - kde se sešlo 14 pejsků - a čas jsme využili i k projednání
věcí spojených s naší činností sdružení GACR. Počasí nám sice na 100% nepřálo,
ale vše vynahradila dobrá nálada skvělých lidí.

Třídenní maraton 1. - 3.9.2010 jsme strávili na cestách Ostrava - Mladá Boleslav - Kadaň
- kdy jsme převáželi afgánského chrta Anýska do jeho nového domova - 1000km pro Anýska.
Ráno cesta do brněnského televizního studia BTV - kde jsme odpovídali na dotazy moderátorů
v pořadu - VLNA z BRNA, který můžete sledovat 10.9.2010.
Na to navázaly návštěvy u zájemců o adopci i už adopťáčků cestou do Prahy, kde v 0.55hod
přistálo letadlo s první fenkou: podencem z Lanzarote - SUA, která našla svůj nový domov
Programem adopce chrtů GACR v ČR.

V sobotu 11.9.2010 jsme se zúčastnili velké umisťovací výstavy v Hoffmanově dvoře Praha
- Vinoř, kde jsme měli možnost prezentovat náš Program adopce chrtů včetně dvou vystoupení
na improvizovaném pódiu za velmi velké pozornosti stovek návštěvníků. Setkali jsme se
se zajímavými lidmi - Zdeněk Srstka, JUDr. Klára Slámová, Rudolf Desenský a mnoha dalšími.
Navštívili jsme a popovídali s přáteli z českých psích útulků Kutná Hora, Děčín, Kralupy...
- a konečně se také osobně setkali s paní - Mgr. Danou Bočkovou, se kterou jsme měli
o čem povídat.

V neděli 12.9.2010 jsme se sešli v Chrtastavě u Liberce - kde jsme společně vyvenčili
naše pejsky a přivítali dalších - Devět nových adopťáčků z Velké Británie.
Na přivítání přijelo 16 adopťáčků už v ČR bydlících tak, že všech 25 pejsků...
prožilo krásné odpoledne

V sobotu 18.9.2010 jsme se zúčastnili akce ve spolupráci s Psí láskou - největší akce
letošního roku, pořádaná pro pejsky - 1. historicky největší sraz psů, se zápisem
do Guinessovy knihy rekordů.
Adoptovaní chrti byli druhým nejvíce zastoupeným plemenem na srazu - přes 25 chrtů...

Další společné venčení ve dnech 25 - 26.9.2010 jsme strávili v Podlevíně u Nové Paky
- kde se sešlo 16 pejsků - tentokrát dámská jízda s Michalem. Počasí nám sice
na 100% nepřálo, ale pršet začalo až v noci.

V sobotu 6.11.2010 proběhlo v Chrastavě u Liberce - natáčení pořadu - TV PRIMA - R1 Genus.
Dohodli se podmínky další spolupráce, navštívili jsme terarijní kroužek při Základní škole
a pozdravili KIKINKU plaváčka.

V sobotu 27.11.2010 jsme se sešli se zástupcem britské RGT v Praze Hotelu Josef
- vše jsme projednali a dohodli spolupráci na rok 2011 s Ivorem Stockerem.

V sobotu 27.11.2010 jsme si do SRN dojeli pro tři galgy z perrery smrti v Cuence
- po ose – pro všechny tři jsme nalezli nové domovy.

V sobotu 11.12.2010 jsme přivítali letecky přepraveného podenca Baroni
- z útulku SARA na ostrově Lanzarote – z letiště odjel přímo do nového domova.

Ve dnech 10 – 12.12.2010 proběhlo v Chrastavě u Liberce už druhé
Zimní setkání adoptovaných chrtů - s příjezdem devíti nových adopťáčků
– pro všechny se podařilo najít nové domovy.

 

Více o našich akcích včetně obrazového materiálu najdete na našich stránkách:
vstupteZajistili jsme převoz vysloužilých dostihových chrtů z Irska, Velké Británie
a španělských galgů ze Španělska k novým majitelům do ČR:


Únor 2010
Irsko: 6 psů

Únor 2010
Velká Británie: 9 psů

Březen 2010
Španělsko: 3 psi

Březen 2010
Irsko: 9 psů

Květen 2010
Velká Británie: 9 psů

Červen 2010
Irsko: 10 psů

Září 2010
Lanzarote: 1 pes

Září 2010
Velká Británie: 9 psů

Říjen 2010
Lanzarote: 2 psi

Říjen 2010
Irsko: 2 psi

Říjen  2010
Irsko: 11 pes

Listopad 2010
Španělsko : 3 psi

Prosinec 2010
Lanzarote : 1 pes

Prosinec 2010
Velká Británie : 9 psů

6 x galgo, 4 x podenco, 9 x lurcher, 66 x greyhound

Podíleli jsme se na poradenství
nebo přímo pomohli při záchraně chrtů:


1.ledna 2010 – Bado – ostrava – Heřmanice
10. ledna 2010 - Hany z útulku Chomutov – kříženec chrta
10. ledna 2010 – Dorotka – desetileté fenečka afgánského chrta z Příboru
24. ledna 2010 – Readopce Paul – Toffee lurcher
24. ledna 2010 – Readopce afgánka LAN – (Tomešová)
Březen 2010 - Readopce Blanqui greyhound
30.května 2010 – 4x záchrana zvířat Hafl ranch – Paul, Toffee, Bado, Ken….
Květen 2010 – Niky – Slovenská fenka lurchera
7.6.2010 – Fenka afgánského chrta – Zábřeh na Moravě
Červen 2010 – Afgání fenka Přerov – Zábřeh na Moravě po druhé (záplavy)
Červenec 2010 – Whippet z Karlových Var (Ivan) – vrátil se majiteli
Červenec 2010 – Italský chrtík z Karlových Var (Amin) – adoptovala Zuzík
Srpen 2010 – Hannibal greyhound ze Slovenska
Září 2010 - Anubis – Afgánský chrt od Navalané


Celkem se nám s Programem adopce chrtů GACR podařilo v roce 2010 najít domov
pro
85 chrtů ze zahraničí a pro 13, kteří se již nacházeli v ČR.Individuální pomoc, poradenství
a záchrana psů jiných plemen:


13. ledna 2010 – 9 pejsků tragicky zesnulého maschera
Červen – Barzojové a vlkodavové po tragické smrti majitelky
Červenec – čínský naháč Bert z Chomutovského útulku
Srpen 2010 - Kikinka kříženec – Chrastava dočasný domov
Srpen 2010 - Boxer – útulek Chomutov
Prosinec 2010 - Buldoci – týraní buldoci
Prosinec 2010 - Kolie – Kolie z Bezdružic (Stříbro)

Materiální pomoc pro ostatní zvířátka:

Ve dnech 24.7.2010 a 23.10.2010 jsme se rozjeli do odchytové stanice a útulku pro psy
v Kutné Hoře - kam jsme vezli společnou pomoc od nás a našich partnerů - NOVIKO, a.s.
- výrobce kvalitních krmiv a ZVĚROKRUH - síť kamenných obchodů potřeb pro zvířata,
ADMAL CZ, s.r.o., SIMPOS Metall, s.r.o. - Chrastava u Liberce.
Spolu s JUDr. Slámovou a ostatními organizátory jsme tak projevili protest proti
názoru místostarosty města Kutné Hory o utrácení psů.

Aukce:

25.10. - 30.11. 2010
Vánoční aukce pro  Terarijní kroužek při ZŠ Chrastava
(pro děti ze zatopené Chrastavy u Liberce)

Adopce a média:

00.3. 2010
Psí sporty: článek

00.3. 2010
Fly Up: článek

15.6. 2010
Televizní noviny – TV Nova: Pomoc týraným zvířatům

00.7. 2020
Psí kusy: článek

00.7. 2010
Tn.cz – TV Nova: o adopci chrtů 1
Tn.cz – TV Nova: o adopci chrtů 2

10.9. 2010
B-TV Brno: Vlna z Brna o adopci chrtů

2.11. 2010
tn.cz - TV Nova: Transport z Irska

3.11. 2010
časopis BLESK: Transport z Irska

9.11. 2010
R1Genus - TV PRIMA: region zprávy

10.11. 2010
TV PRIMA: Hlavní zprávy
29.11. 2010
R1Genus - TV PRIMA: Perrera smrti

13.12. 2010
R1Genus - TV PRIMA: Týrání HaflRanch

16.12. 2010
R1Genus - TV PRIMA: Aukce pro děti z Chrastavy

23.12. 2010
R1Genus - TV PRIMA: Zimní setkání chrtů

Časopisy Psí kusy, Psí sporty,Pes přítel člověka, Fly Up, Klub severských psů
a jsme uváděni na velkém množství webových presentací..


Je pravda, že bychom nemohli ani nedokázali tuto práci dělat bez pomoci
dalších ochotných a milých lidí, organizací a firem..
Vám všem, kteří jste nám v roce 2010 jakýmkoli způsobem pomáhali
– jak finančně nebo materiálně či svým umem
nebo zkušenostmi a věnovaným časem –
co nejsrdečněji děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v Novém roce 2011.


Děkujeme všem

Za GACR – Greyhound Adoption Czech Republic - realizační tým

Magdaléna Lacinová, Petra Žlkovanová, Václava Šafaříková
Verda Palečková, Jana Streichsbierová a Ladislav Lacina

 

( stáhněte si celý text ve formátu Microsoft Word )

Vše najdete v našem
DISKUSNÍM FÓRU:VSTUPTE:
vstupte
Zde nemůžete vstoupit starého diskusního fóra, protože bylo smazáno.
vstupte
Zde můžete vstoupit do našeho E - Shopu a probíhajících Aukcí. Využijte Vašich slev. Levně nakoupíte a ještě pomůžete pejskům:
Vstupte do našeho E-Shopu, kde levně nakoupíte a ještě můžete uplatnit své slevy člena Klubu nebo člena OS.
vstupte
Zde můžete vstoupit do právě probíhajících Aukcí a vydražením věci pomoci adopci chrtů z Irska.
vstupte
Nasloucháme Vám...
Posílejte Vaše podněty a nápady....
Nebojte se na cokoli zeptat....
Na našem fóru se těšíme na všechny Vaše podněty...
Poradna zvládnutí adoptovaných chrtů...
Poradna pro zdraví adoptovaných chrtů...
Společná setkání adoptovaných chrtů...
Ze života adoptovaných chrtů...
Foto-soutěž o ceny Zima 2009...
Foto-soutěž o ceny celoroční 2009...
Nástěnný kalendář adoptovaných chrtů...
Kavárnička - pokec o všem možném...
: Calibra krmivo :: Baron.cz :: Spokojenypes.cz :: Luer.cz :: Ankety.kompletne.cz :: Reality a byty.cz :: Veterinární klinika :: Škola pro psy :: Beta Glukan :: Loveme.cz

Designed by: Elegant Web Templates
 Copyright © 2008 Shark studio. All rights reserved.