Adopce chrtů - Greyhounds
  adopce chrtů Greyhound adopce chrtů

   Kontakty * * *   Greyhound Adoption Czech Republic, Ičo: 265 65 871,  č.ú.: 228200236/0300, ČSOB, a.s.   * * * Kontakty

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic
( stáhněte si celý text ve formátu Microsoft Word )

Celkem se nám s Programem adopce chrtů GACR podařilo
v roce 2009 - 2011
najít domov pro
185 chrtů ze zahraničí a pro 24,
kteří se již nacházeli v ČR a dále křížencům psů a kočičkám
jak ze zahraničí, tak z ČR, jejichž přesnou evidenci nevedeme.


Dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti
GACR – Greyhound Adoption Czech Republic (dále jen OS), za uplynulý rok 2011.
Od začátku roku 2011 jsme pro Vás dosáhli další 10% slevy na produkty krmení CALIBRA
– dnes jde o takovou celkovou slevu pro adoptované chrty, kterou nemá žádný jiný subjekt v ČR.

Dohodli jsme pro Vás velmi výhodné podmínky pro nákup produktu krmiva GEIN Retired.

Využíváte dojednané ceny za salámy a paštiky pro adoptované chrty od firmy J.A.S.
– jde o cenu hluboko pod velkoobchodní cenou pro ostatní odběratele.

Vše máte možnost pořídit za tyto ceny v odběrných místech GACR. Ani GACR nebo osobně my
nemáme z těchto nákupů ani korunu. Vše je věnováno Vašim pejskům.

V této chvíli jednáme o ceně pamlsků a doplňků stravy.

Za uskutečněná jednání, strávený čas na cestách a jednáních nejsme nijak honorováni
– vše vykonáváme ve vlastní osobní režii.

Uspořádali jsme pro Vás už třetí jarní setkání adoptovaných chrtů ve Starých Splavech,
tentokrát s účastí vyšší než sto lidí a sto psů.

Příprava setkání včetně obstarání nutných povolení, zajištění
noclehů a stravy, vytyčení a organizaci Tajného závodu,
cen a upomínkových dárků s uspořádáním slavnostního večera plného
presentací, fotografií a videoprojekce vyžaduje více jak tři měsíce intenzívní
práce bez jakékoli odměny či náhrady výdajů s tím spojených.

Zprovozněním Dočasných domovů pro týrané a opuštěné psy se zabýváme
od června roku 2010. Nejdříve měly být otevřeny v některé nemovitostí
zemědělské usedlosti v okolí Chrastavy, kde jsme nemovitost intenzivně vyhledávali
a na jedné jsme byli i na prohlídce, bohužel nedošlo k dohodě a uzavření
dlouhodobého pronájmu či koupi na splátky. Po nalezení domu s pozemkem v Proboštově u Teplic
jsme se po vyjednání zajímavých podmínek s majiteli a uspořádání průzkumné
akce s portálem Slevopolis a povolením „Veřejné sbírky“ Krajským úřadem
pro Ústecký kraj, kdy výsledek byl více jak překvapivý, jsme se rozhodli projekt uskutečnit.

Jde o zcela mimořádný projekt. Pejskové zde nejsou a nebudou umisťováni ve venkovních
nebo vnitřních kotcích, ale žijí v pokojíčcích a časem jsou zařazováni do smečky a užšího kruhu rodiny.
Učí se hygienickým návykům a procházejí celkovou socializací. Jsou pod 24 hodinovou
kontrolou veterinární péčí a individuálním přístupem ke každému z nich.

Pro umístěné pejsky se nám daří nacházet nové trvalé DOMOVY.

Za celou uplynulou dobu provozu Dočasných domovů jsme kromě
nákladů s nájemným, energiemi, krmivem a veterinární péčí (a materiální
pomocí čisticích prostředků a pracích prášků) neobdrželi žádnou odměnu nebo
náhradu za péči o psy, čas strávený opravami zničených zdí, podlah a dlažby
nebo jiné finanční plnění.


Za dobu existence Dočasných domů prošlo tímto zařízením jen od ledna do července 2011:

Leden – Ben (GACR), Sára a SiSi (z množírny)

Únor – 9 štěňátek Negry (perrey smrti Španělsko GACR),
Tequila (množírna), Anička a Sára a SiSi (z množírny), Ben (GACR)

Březen - 9 štěňátek Negry (perrey smrti Španělsko GACR), Tequila (množírna), Ben,(GACR),
Dusty a Baby a Střapec (karanténní stanice SR), Anička (z množírny),Čiko (nalezenec)

Duben - Swan (nalezenec Kadaň), Tequila (množírna), Ben,(GACR), Dusty (karanténní stanice SR),
Čiko (nalezenec), Shaggy (z útulku Troja)

Květen - Swan (nalezenec Kadaň), Dusty (karanténní stanice SR), Shaggy (z útulku Troja),
Colombo a Buck a Joe Wonderful (GACR)

Červen - Swan (nalezenec Kadaň), Dusty (karanténní stanice SR), Shaggy (z útulku Troja),
Colombo a Ben a Joe Wonderful (GACR)

Červenec - Dusty (karanténní stanice SR), Shaggy (z útulku Troja), Ben a Joe Wonderful (GACR)
a Joe modrý a Karina a Buster a Dennis a Jacob a Biddy(GACR)


Celkem tedy prošlo za sedm měsíců 2011 Dočasnými domovy 29 psů. (Ben zde bydlel dokonce na dvakrát)

Když spočítáme, kolik dnů tu strávili za sedm měsíců 2011 dohromady, dojdeme k číslu: 1142dnů
Jeden rok má 365 dní….

Pokud nám bylo navrhováno oponenty GACRu, že bychom měli dostávat celkovou náhradu za pobyt psa v pokoji
s péčí a elektrickým vytápěním v průměru 200.-Kč/den. Měl by nám GACR uhradit celkem 228 400.-Kč.

My jsme ale odčerpali z financí GACRu pouze 47 000.-Kč na stravu a veterinární péči.

Pokud započteme do nákladů pro GACR i část nájemného a elektřiny a vody za provozovanou nemovitost
s pozemkem, potom uhradil GACR za období leden – červenec 145 315.-Kč.

Jedná se o polovinu předepsaného nájemného za celý objekt, ačkoli pejsci samozřejmě
využívají celý dům i celý pozemek.

Z toho vyplývá, že GACR uhradil za celý provoz Dočasných domovů včetně krmiva, nájmů, elektřiny
a veterinární péče 127.-Kč za psa a den, ale my jsme za odvedenou práci, péči, venčení také
na sedm etap třikrát denně, krmení, sbírání a likvidaci cca 15-ti exkrementů v průměru
denně, úklidy celého domu v době deště, praní dek a povlečení, zařazování do smečky a celkovou
socializaci neobdrželi ani korunu. Vypočítaná odměna oponenty by nám přiznala odměnu 83 085.-Kč
tedy 11 870.-Kč měsíčně. Je to hodně nebo málo? V každém případě jsme si nevyúčtovali ani nevybrali
ani korunu.
Ani bychom ji nechtěli.

Provoz Dočasných domovů je pro nás velmi časově i finančně náročný. Nedostáváme ani nebudeme dostávat
na tento projekt žádné dotace. Jsme plně závislí na penězích, které nám zůstávají z rozdílu mezi
složeným darem každým zájemcem o adopci psa a skutečnými náklady spojenými s dopravou transportů
z Velké Británie a Irska. (včetně telefonů, výjezdů atd…)

Dále na dary fyzických i právnických osob a materiální pomoc při zařízení, vybavení a náhradě
poškozených nebo zničených věcí, podlah, zdí.

Nenecháváme vše pouze na dárcích a sponzorech. Iniciativně se snažíme obstarat finance i vlastním
přičiněním pomocí tvorby E-shopů s našimi partnery, kdy dohodnutá část ceny jde na pomoc
Programu adopce chrtů a Dočasným domovům.

Podobný systém vzniká i v projektu vlastního E-shopu: http://www.psioblecky.eu , který asi dobře znáte.

Pokud se finance dočasně nedostávají, neváháme a vkládáme a následně v lepší situaci zase vybíráme své vlastní úspory.

Připravujeme pro vás kontrolu pohybu Vašeho pejska pomocí navigačního zařízení opět za neskutečnou cenu. Hlídání
Vašich pejsků, pokud budete na dovolené a další služby.

V roce 2011 jsme mimo jiné uspořádali nebo se podíleli na těchto akcích:
V sobotu 26.2.2011 proběhl den otevřených dveří v Dočasných domovech - s příjezdem nových adopťáčků
z - RGT Velká Británie. Den jsme prožili v pohodě a povídání o další přípravě Dočasných domovů jak pro týrané
a opuštěné pejsky z ČR tak i adopťáčky z Irska a Velké Británie. Všem kdo se zúčastnili, moc děkujeme.

V pátek 17.3.2011 přilétli do Prahy Ruzyně - terminál II - dva adopťáčci podenco z - Lanzarote. Hned na letišti
si je převzali noví páníčkové a odvezli do jejich nových domovů. Všem kdo se zúčastnili, moc děkujeme.

Ve dnech 29. 4. - 1.5.2011 proběhlo v hotelu Borný ve Starých Splavech 3. Velké jarní setkání adoptovaných chrtů
- za vysoké účasti přes 100 lidí i 100 pejsků. Do místa také dorazil transport s deseti novými přírůstky z PAWS Ireland.
Mezi hosty nechyběl country zpěvák PAUL 0´RI0RDAN za PAWS - Animal Rescue, PAWS, Ireland, který pejsky přivezl.

Dne 2.7.2011
jsme se zúčastnili akce Hradní hrátky divadelního souboru Pick-Art Úštěk, kde nám předali výtěžek
z benefiční akce jako sponzorský dar.

V sobotu 10.9.2011 jsme se zúčastnili velké umisťovací výstavy v Hoffmanově dvoře Praha - Vinoř -
kde jsme měli možnost prezentovat náš Program adopce chrtů včetně dvou vystoupení na improvizovaném pódiu
za velmi velké pozornosti stovek návštěvníků.Setkali jsme se se zajímavými lidmi - Zdeněk Srstka,
JUDr. Klára Slámová, Rudolf Desenský a mnoha dalšími.
Navštívili jsme a popovídali s přáteli z českých psích útulků Kutná Hora, Děčín, Kralupy... - a konečně se také osobně
setkali s paní - Mgr. Danou Bočkovou, se kterou jsme měli o čem povídat.

V sobotu 26.11.2011 jsme se sešli se zástupcem britské RGT v Praze Hotelu Josef - vše jsme projednali a dohodli spolupráci
na rok 2012 s Ivorem Stockerem.

V sobotu 17.12.2011 jsme se sešli na oslavě Vánočních svátků 2011 v Proboštově - a oslavili společně Štědrý den.

V pátek 30.12.2011 jsme si do SRN dojeli pro tři galgy ze Španělska.

V průběhu roku jsme pomohli materiálně útulku Lesní zátiší v Hněvicích (30balení SAVO)
A SARA na ostrově Lanzarote – (materiální sbírky).

Zachránili jsme vysloužilé dostihové chrty z Irska, Velké Británie a španělské galgy ze Španělska
a podency z Lanzarote do nových domovů ČR: Celkem rok 2011 60 psů


Únor 2011
26.2.2011 GB
po ose 9 psů RGT

Březen 2011
17.3.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

Duben 2011
8.4.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

Duben 2011
29.4.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

Duben 2011
29.4.2011 IRELAND
10 grey po ose

květen 2011
20.5.2011 Lanzarote
letecky podenco

červenec 2011
2.7.2011 RGT GB
devět grey po ose

červenec 2011
15.7.2011 Lanzarote
letecky podenco

červenec 2011
22.7.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

srpen 2011
22.7.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

září 2011
29.9.2011 Proboštov
po ose 14 psů Ireland

září 2011
22.7.2011 Lanzarote
letecky dva podenco

prosinec 2011
29.12.2011 Proboštov
po ose 3 galgo Španělsko

prosinec 2011
30.12.2011 Lanzarote
letecky 1 podenco

Podíleli jsme se na poradenství nebo přímo pomohli při záchraně chrtů v ČR:

Leden Ben (readopce),
Únor 9 štěňátek Negry (perrey smrti Španělsko GACR),
Duben Shaggy (z útulku Troja)
Prosinec Biddy(readopce)


Individuální pomoc, poradenství a záchrana ne-chrtů v ČR:

Leden Sára a SiSi (z množírny)
Únor Tequila (z množírny), Anička (z množírny),
Březen Dusty, Baby a Střapec (karanténní stanice SR), Anička (z množírny),Čiko (nalezenec)
Duben Swan (nalezenec Kadaň),
Prostřednictvím našeho diskusního fóra POMOC PRO VŠECHNY
byla inzerována pomoc více než dalším 100 psům.

Celkem se nám s Programem adopce chrtů GACR podařilo v roce 2009, 2010 a 2011 najít domov pro 185 chrtů
ze zahraničí a pro 24, kteří se již nacházeli v ČR a dále GACR svojí sekcí v diskuzním foru Pomoc pro všechny
pomohl najít domovy křížencům psů a kočičkám jak ze zahraničí, tak z ČR, jejichž přesnou evidenci nevedeme.


ADOPCE A MEDIA


10.3. 2011
R1-Genus - TV PRIMA:
týrání psů

2.3. 2011
Tn.cz - TV NOVA:
štěňata galgo

Zajímavé články a pořady:

• Plzeň nápis na historické radnici
05. pro 2011 21:49:35

• Český rozhlas - Rádio Česko
27. zář 2011 21:04:41

• Internetový magazín FLYUP a článek o adopci
12. říj 2011 8:22:51

• Časopis Psí kusy 09/11
17. srp 2011 18:04:06

• BLESK časopis NEJ PES
20. črc 2011 13:29:43

• Místní noviny obce CHBANY

18. črc 2011 10:24:24

Hradní hrátky v litoměřicko24.cz
22. kvě 2011 19:22:29

• Pepa Vojtek zdraví adopťáčky !!!
15. kvě 2011 16:50:07

• Svět pejsků
06. kvě 2011 13:14:05

• časopis Svět psů - nakladatelství MINERVA
24. bře 2011 17:17:58

• ECHO - Náchod
15. dub 2011 21:03:35

• Program Adopce chrtů opět na TN.CZ televize NOVA
02. lis 2010 23:44:10

• Veřejné Noviny 29.3.2011
29. bře 2011 11:49:44

• Alcina.cz
24. bře 2011 17:14:09

• Rozhled - Klatovsko a Domažlicko
07. bře 2011 16:45:01

• PRÁVO
03. bře 2011 19:15:23

• BLESK II
02. bře 2011 18:41:43

• Adopce chrtů v zahraničí

06. úno 2011 12:39:28

• Žádost o souhlas...
12. pro 2010 19:00:03

• časopis Šíp
12. led 2011 19:46:36

• ČR 2 Praha
19. led 2011 15:31:55

• Český rozhlas Plzeň

06. led 2011 10:39:59

• Dogsmagazín
07. led 2011 11:02:22

• regionální časopis Sedmička
27. pro 2010 13:57:42

Je pravda, že bychom nemohli ani nedokázali tuto práci dělat bez pomoci dalších
ochotných a milých lidí, organizací a firem…
Vám všem, kteří jste nám v roce 2009 , 2010 a 2011 jakýmkoli způsobem pomáhali
– jak finančně nebo materiálně či svým umem nebo zkušenostmi a věnovaným časem
– co nejsrdečněji děkujeme a těšíme se na další spolupráci v Novém roce 2011.


Děkujeme všem

Za GACR – Greyhound Adoption Czech Republic - realizační tým

Veronika Palečková, Jana Streichsbierová, Lída Buchnarová a Ladislav Lacina

 

( stáhněte si celý text ve formátu Microsoft Word )

Vše najdete v našem
DISKUSNÍM FÓRU:VSTUPTE:
vstupte
Zde nemůžete vstoupit starého diskusního fóra, protože bylo smazáno.
vstupte
Zde můžete vstoupit do našeho E - Shopu a probíhajících Aukcí. Využijte Vašich slev. Levně nakoupíte a ještě pomůžete pejskům:
Vstupte do našeho E-Shopu, kde levně nakoupíte a ještě můžete uplatnit své slevy člena Klubu nebo člena OS.
vstupte
Zde můžete vstoupit do právě probíhajících Aukcí a vydražením věci pomoci adopci chrtů z Irska.
vstupte
Nasloucháme Vám...
Posílejte Vaše podněty a nápady....
Nebojte se na cokoli zeptat....
Na našem fóru se těšíme na všechny Vaše podněty...
Poradna zvládnutí adoptovaných chrtů...
Poradna pro zdraví adoptovaných chrtů...
Společná setkání adoptovaných chrtů...
Ze života adoptovaných chrtů...
Foto-soutěž o ceny Zima 2009...
Foto-soutěž o ceny celoroční 2009...
Nástěnný kalendář adoptovaných chrtů...
Kavárnička - pokec o všem možném...
: Calibra krmivo :: Baron.cz :: Spokojenypes.cz :: Luer.cz :: Ankety.kompletne.cz :: Reality a byty.cz :: Veterinární klinika :: Škola pro psy :: Beta Glukan :: Loveme.cz

Designed by: Elegant Web Templates
 Copyright © 2008 Shark studio. All rights reserved.